Drugie szkolenie “Lider Środowiska Młodzieży” w Zielonej Górze w dniach 17-19 stycznia 2020 roku

 

W dniach 17-19 stycznia 2020 roku odbył się drugi zjazd kursu liderów. Tym razem młodzież z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i zielonogórsko-gorzowskiej spotkała się w Zielonej Górze pod hasłem „albo będziesz tworzył środowisko wokół siebie, albo środowisko Ciebie”.

 

Pierwszego dnia dzieliliśmy się tym, jak treści opanowane na poprzednim zjeździe wpłynęły na naszą codzienność. Zastanawialiśmy się, które ze zdolności moglibyśmy wykorzystać w liderowaniu w naszych środowiskach. Ponadto tworzyliśmy sylwetkę dobrego lidera. Dzień zakończyliśmy spotkaniem z ks. bpem Tadeuszem Lityńskim, który w krótkim słowie dał nam piękne świadectwo bycia liderem.

 

Kolejny dzień szkolenia rozpoczął się pysznym śniadaniem, po którym kontynuowaliśmy naukę. Tego dnia poznaliśmy typy naszych osobowości oraz nauczyliśmy się w jaki sposób komunikować się z typami antagonistycznymi. Przyswojoną wiedzę zweryfikowało proste zadanie, podczas którego każda z grup składających się z ludzi o takich samych typach osobowości miała przekonać grupę o przeciwnych typach osobowości, np. do kupna samochodu lub wyjazdu na wakacje. Zadanie to uświadomiło nam wagę sposobu komunikacji dla osiąganiu celów, kiedy odbiorca jest w stanie prawidłowo odczytać nasz komunikat. Zgłębialiśmy sposoby pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z różnic w charakterach członków grupy.

 

Po obiedzie przyszedł czas na tematy dotyczące wystąpień publicznych. Poznawaliśmy sposoby przygotowania prezentacji, opanowania tremy i przekazywania treści w sposób interesujący dla słuchaczy. Sporym wyzwaniem okazała się autoprezentacja, którą każdy z nas miał przedstawić przed całą grupą. Wskazała ona, które z zachowań, także werbalnych, powinniśmy kontrolować, aby odbiór prezentowanych przez nas treści nie sprawiał problemów i był przyjemny dla innych. Każdy z uczestników został zobowiązany do wykonania pracy domowej – przygotowania wystąpienia poświęconego wybranemu tematowi dotyczącemu ekologii, które zostanie zaprezentowane podczas kolejnego spotkania. Wieczór spędziliśmy na krótkiej wycieczce po mieście, podczas której mieliśmy okazję zobaczyć zielonogórską palmiarnię, konkatedrę oraz rynek. Dzień zakończyliśmy wieczornymi dyskusjami oraz wspólną kolacją.

 

W ostatnim dniu zjazdu udaliśmy się na podsumowanie weekendu. Każdy z uczestników miał możliwość zadania nurtujących go pytań związanych z tematami poruszanymi podczas tego szkolenia oraz podzielenia się kwestiami, które najbardziej zapadły mu w pamięci. Dla jednych cenne były treści związane z rozpoznawaniem typów osobowości oraz wystąpieniami publicznymi, dla innych ważny był czas wyciszenia duchowego bądź integracji. Ten zjazd był szansą na jeszcze lepsze poznanie siebie oraz nauczenie się wykorzystywania zdobytej wiedzy do właściwego kierowania zespołem.

 

 

Julia Kowalska

Diecezja Zielonogórsko- Gorzowska