Wyjść ku innym – drugie szkolenie “Lider Środowiska Młodzieży” w Przysieku w dniach 17-19 stycznia 2020 roku

 

„Zawsze można rozwinąć nową zdolność do wyjścia ku innym” – wskazuje Papież Franciszek w encyklice Laudato Si. W dniach 17 – 19 stycznia 2020 roku jedną z okazji do przekraczania własnych ograniczeń wykorzystali uczestnicy drugiego weekendu szkoleniowego Lider Środowiska Młodzieży w Przysieku w diecezji toruńskiej.

Dwadzieścia młodych osób uczestniczyło w warsztatach, zdobywając podczas pierwszego zjazdu solidną wiedzę na temat cech lidera, nawyków efektywnego działania i umiejętności skutecznej komunikacji. Drugi weekend poszerzył tę wiedzę, ugruntował ją i pozwolił trenować część zagadnień w praktyce. Poruszono także nowe kwestie, które zyskają kontynuację w czasie trzeciego, ostatniego weekendu szkoleniowego w lutym. Plan warsztatów zapewnia spójność całego cyklu. Potwierdzają to systematycznie przekazywane treści – lider wyznacza sobie cel i wytrwale pracuje, aby go osiągnąć.

Celem szkolenia jest nauczenie młodych ludzi świadomego kształtowania siebie i własnego otoczenia, w zgodzie z wyznawanymi przez nich katolickimi wartościami. Aby go zrealizować, powinni najpierw dobrze poznać samych siebie. Pomocny okazał się w tym zakresie test pozwalający określić swój temperament przy uwzględnieniu wiedzy o czterech jego typach. Podobnie przydatne okazały się wskazówki dotyczące sposobu komunikacji, tak z melancholikami i flegmatykami, jak sangwinikami czy cholerykami. Co ważne, wskazówki te płynęły od samych uczestników, zatem podparte były osobistymi doświadczeniami, bardzo ważnymi w procesie kształtowania autentycznej osobowości. Niezwykle ciekawe okazały się próby przekonania do konkretnych działań uczestników o antagonistycznych temperamentach, uwyraźniając bogactwo wielości punktów widzenia.

Samoświadomość jest elementem budowania pewności siebie. Po poznaniu własnych mocnych i słabych stron nadszedł czas na wykorzystanie tej wiedzy podczas warsztatu dotyczącego wystąpień publicznych. Praktyczne sposoby opanowania stresu i nawiązanie pozytywnej relacji ze słuchaczami, ponadto ćwiczenia dykcyjne stanowiły dobry punkt wyjścia do zadania domowego – przygotowania wystąpienia z zakresu ochrony środowiska. Wywiązywanie się ze zleconych zadań, a więc branie odpowiedzialności za swoje działania, jest bowiem istotną cechą lidera.

Właśnie panel dotyczący wystąpień publicznych podobał mi się najbardziej – ocenił Dawid z diecezji pelplińskiej.  No i fakt, że na szkoleniu było mnóstwo fajnych ludzi, z którymi można porozmawiać na różne tematy. Plusem była też obecność super aktywnych i czepialskich podczas niektórych punktów uczestników z mojej diecezji – dodał żartobliwie.

Nieodzownym elementem szkolenia był czas na rozwój duchowy. Organizatorzy wiedzą bowiem, jak ważna jest relacja z Bogiem – tym, który stworzył nas tak różnorodnymi i podarował nam świat, który we współpracy z innymi mamy czynić sobie poddanym.

Odbywające się w Przysieku szkolenie (niepozbawione chwil wolnych, spędzonych na rozmowach czy grach) dało uczestnikom wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać zarówno w codziennych relacjach z innymi, w pracy czy wspólnotach, do których należą. Co istotne, warsztaty prowadzone dla młodych przez młodych, stanowiły żywy przykład tego, że można i warto być liderem kształtującym środowisko młodzieży.

 

Agata Wasielewska,
Z-ca Przewodniczącej Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej
KSM Diecezji Pelplińskiej