Projekt “Środowisko Młodzieży” dobiegł końca

Środowisko Młodzieży to ogólnopolski program aktywnej edukacji ekologicznej. Głównym jego celem było podniesienie poziomu świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez edukację ekologiczną środowiska młodzieży i jego liderów.

Bezpośrednimi odbiorcami inicjatywy była szeroko pojęta grupa ludzi młodych w Polsce. Zaproszeni zostali także do współpracy wykładowcy akademiccy, eksperci oraz instruktorzy związani z ekologią integralną. Potencjalnymi interesariuszami projektu były osoby dorosłe, pracownicy administracji publicznej, czytelnicy mediów lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych oraz odbiorcy Internetu.

W ramach projektu zostały zorganizowane szkolenia Lider Środowiska Młodzieży, eventy ekologiczne czy seminaria naukowe. Ponadto opracowano konspekty naukowe i ekologiczne materiały promocyjne. Dodatkowo zostały przygotowane edukacyjne ogłoszenia prasowe. Edukacja ekologiczna była prowadzona także poprzez stronę Internetową www.srodowiskomlodziezy.pl. Przygotowana została także reklama w Internecie oraz spot reklamowy opowiadający o aplikacji Dobra oraz działaniach projektowych. Wspomniana aplikacja mobilna powstała, aby w świecie wirtualnym gromadzić młodych wokół dobrych treści. Zorganizowano również szkolenia ekologia w mediach, aby młodzież potrafiła komunikować treści ekologiczne za pomocą mediów społecznościowych.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe – Edukacja ekologiczna” w okresie od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.