“FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY”

Adres e-mail: fundacjadlamlodziezy@gmail.com

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa

REGON 021094654

NIP 8982166113

 

Koordynator projektu: Patryk Czech

Adres e-mail: koordynator@srodowiskomlodziezy.pl

Telefon: 665 198 471

 

Specjalista ds. promocji i działań informacyjnych projektu: Agnieszka Gralewicz

Adres e-mail: promocja@srodowiskomlodziezy.pl, agnieszka.gralewicz@gmail.com

Telefon: 516 669 383

KWESTIONARIUSZ – zgłoszenie na szkolenie LIDER ŚRODOWISKA MŁODZIEŻY