Event Młodzi Dobra 25.06.2020 r.: fotorelacja i odpowiedzi na pytania konkursowe

Z uwagi na warunki epidemiczne ostatni eko-event w ramach projektu Środowiska Młodzieży Młodzi Dobra odbył się na platformie Zoom dnia 25 czerwca 2020 r. Zachęcamy do zapoznania się z niecodzienną fotorelacją z wydarzenia.

W ramach części teoretycznej Środowisko Młodzieży gościło Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych dr Andrzeja Koniecznego. Przedstawił m.in. na aktualną sytuację lasów na kuli ziemskiej, podkreślił wyjątkowość lasów polskich, a także zarysował długofalowe strategie działania  z uwagi na zmiany klimatyczne. Nagranie z wykładu zostanie opublikowane na stronie Aktualności Środowiska Młodzieży – zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z materiałem.

W ramach części konkursowej uczestnicy stanęli przed zadaniem sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu ekologii.  Test składał się z 20 pytań zamkniętych. Ponadto mogli sprawdzić swoje zdolności kreatywne przy użyciu aparatów fotograficznych i łapania ekologicznych wątków w rzeczywistości otaczającej ich codziennie.

Na pewno wielu konkursowiczów jest ciekawa prawidłowych odpowiedzi testowych. Wyniki wraz ze wskazaniem osób nagrodzonych zostaną ogłoszone na stronie projektu Środowiska Młodzieży w dniu 10 lipca 2020 r.

Niecierpliwym podajemy poniżej prawidłowe pytania testowe wraz z odpowiedziami.

A. Pytania z wiedzy ogólnej nabywanej w ramach działań projektowych Środowiska Młodzieży:

1. Encyklika Laudato si’ (wł. Pochwalony bądź) – druga encyklika papieża Franciszka zaprezentowana 18 czerwca 2015 roku w Watykanie jest określana jako „zielona encyklika”, ponieważ porusza wątki ekologiczne.
PRAWDA

2. Ekologia integralna wyrasta z chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, wzywa do harmonijnych relacji człowieka i przyrody, zarazem wzywa do troski o godność osoby ludzkiej.
PRAWDA

3. Jednorazowe torebki z tworzywa sztucznego są równie przyjazne środowisku co torby bawełniane wielokrotnego użytku.
FAŁSZ

4. Segregacja odpadów do odpowiednich pojemników (np. szkło, plastik, papier, produkty zmieszane, odpady ekologiczne) jest działaniem ekologicznym.
PRAWDA

5. Elektrownie atomowe zalicza się do alternatywnych źródeł energii, które posiadają zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla środowiska.
PRAWDA

6. Skład kosmetyków nie ma znaczenia ani dla zdrowia człowieka, ani dla stanu środowiska naturalnego.
FAŁSZ

7. Drukowanie dwustronne pozwala zaoszczędzić zużycie papieru, jest więc jednym z wielu codziennych nawyków ekologicznych.
PRAWDA

8. Pożary lasów australijskich w 2020 roku mają wpływ na stan przyrody w innych częściach świata, m.in. powodują zagrożenie wyginięciem gatunków roślin i zwierząt oraz przyczyniają się do wzrostu zanieczyszczenia powietrza.
PRAWDA

9. Obecne badania wskazują, że życie na planecie Mars nie jest możliwe, z uwagi na brak naturalnych warunków do występowania wody.
PRAWDA

10. Nieracjonalna gospodarka wodna, np. marnowanie wody podczas kąpieli, nie ma wpływu na poziom zasobów wody na ziemi.
FAŁSZ

11. Żywność GMO to żywność modyfikowana genetycznie na skutek ingerencji człowieka w materiał genetyczny rośliny.
PRAWDA

12. Smog to groźne dla zdrowia zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami.
PRAWDA

13. Samochody elektryczne nie emitują zanieczyszczeń – stanowią jedynie 1% pojazdów w Polsce.
PRAWDA

14. W wakacje liczba zwierząt porzuconych wzrasta o 30% . Rozwiązanie problemu może stanowić podnoszenie świadomości w społeczeństwie, np. powstrzymanie się od nieracjonalnego zakupu zwierzęcia (np. jako prezentu) oraz adopcja zwierząt już porzuconych.
PRAWDA

15. Marnowanie żywności jest problemem ekologicznym – najczęściej marnowanym produktem jest pieczywo.
PRAWDA

B. Pytania dotyczące wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr Andrzeja Koniecznego:

1. Rosja, Kanada, Chiny, USA, Brazylia posiadają w swoim zasobie łącznie 53% powierzchni lasów świata.

PRAWDA

2. Lasy łącznie stanowią 9,3 miliona ha powierzchni Polski

PRAWDA

3. Zgodnie z Porozumieniem Paryskim z 2015 r. lasy polskie są wyjątkowe w skali kuli ziemskiej, ponieważ są w stanie pochłonąć całość emisji dwutlenku węgla.

FAŁSZ

4. Nowoczesne strategie Lasów Państwowych wobec zmian klimatycznych to m. in. zwiększanie udziału gatunków drzew liściastych

PRAWDA

5. W Polsce proces rozwoju bioróżnorodności jest pozytywny, m.in. po I wojnie światowej żubry w Polsce na wolności wyginęły. Natomiast aktualnie w Polsce żyje ok. 2200 osobników żubrów na wolności.

PRAWDA