Aplikacja DOBRA

Drodzy,

Jakiś czas temu zapowiadaliśmy, że w pierwszej połowie wakacji oficjalnie zaprezentujemy Wam aplikację mobilną DOBRA… i właśnie przyszedł ten moment! Śmiało można zakrzyknąć donośne “hura!”. Moglibyście oczywiście zapytać: Skąd aż taki entuzjazm? Musimy Wam zdradzić, że pokładamy w tej aplikacji spore nadzieje. O ile, jak wiadomo, czas trwania projektu jest ściśle ograniczony, o tyle staramy się robić wszystko, aby jego skutki były trwałe – dotyczy to zarówno relacji osobowych budowanych w trakcie trwania projektu (chociażby między osobami związanymi ze szkoleniami Lider Środowiska Młodzieży), zdobytymi umiejętnościami z zakresu kompetencji miękkich czy przekuwaniu wiedzy w praktykę w zakresie działań proekologicznych. Ok, na pewno zauważyliście, że to możliwe jest bez uruchamiania dodatkowych środków. Po co więc aplikacja? Jakie ma spełniać zadania? Kto ma z niej korzystać i po co? Aplikacja DOBRA jest pomyślana w ten sposób, aby wspierać i podtrzymywać wszystko to, o czym wyżej już wspomnieliśmy. Ma być takim motywatorem dla osób z niej korzystających. Dodatkowo ma za zadanie skomunikowanie młodzieży w ramach funkcji społecznościowych za pomocą urządzeń mobilnych. U podstaw projektu leżą następujące założenia:
• edukacja i budowanie świadomości społecznej,
• ewaluacja prowadzonych szkoleń i kursów,
• budowanie społecznej aktywności wokół wydarzeń,
• organizacja gier, zabaw, konkursów oraz projektów społecznych.
Celem funkcjonowania aplikacji jest zorganizowanie środowiska młodych także w przestrzeni, w której są obecni nieustannie, a więc w świecie aplikacji działającej na smartfonach w systemach Android i iOS. Odbiorcami Aplikacji będzie możliwie najszerzej pojęta grupa ludzi młodych w Polsce. Zwróćcie uwagę, nie ograniczamy jej do uczestników projektu Środowisko Młodzieży w trakcie jego trwania. Wręcz przeciwnie.  Aplikacja została zaplanowana tak, aby po zakończeniu działań projektowych można było dalej prowadzić na niej edukację oraz organizować środowisko młodych w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieję, że dzięki niej, nawet po zakończeniu jego trwania możliwe będzie wciąż docieranie do nowych osób! Na tym właśnie polega jest fonemem!

 

FUNKCJE ORAZ SPOSÓB DZIAŁANIA APLIKACJI:
Współdzielenie inicjatyw lub wydarzeń – użytkownik może sam zasubskrybować zakres zainteresowań. Może też wyrazić zgodę na sugerowanie wydarzeń przy wykorzystaniu lokalizacji użytkownika.
Przepływ komunikatów w ramach grup użytkowników – komunikat nadany przez administratora zostaje dostarczony użytkownikowi w dwojaki sposób:
• Powiadomienie Push – zarezerwowane dla wydarzeń o wysokim stopniu ważności lub tych, które użytkownik zasubskrybował.
• Powiadomienia w panelu powiadomień aplikacji – powiadomienia mniej ważne, ale także personalizowane na tyle, by nie obciążać użytkowników niechcianymi powiadomieniami.
eLegitymacja – wydzielona część profilu użytkownika, która zawiera w sobie numer identyfikacyjny, funkcję, jaką użytkownik pełni w organizacji, wydarzenia lub inicjatywy w jakich uczestniczył. Za wypełnianie zadań, osiąganie celów, użytkownik otrzymuje punkty i może być widoczny w rankingu. W eLegitymacji pojawią się pozycje nadane przez administratora danego poziomu. Użytkownik nie może samodzielnie wpływać na przydzielone mu punkty (lub oznaczenia) za osiągnięcia.
Terminarz wydarzeń z możliwością ustawienia przypomnienia na takie wydarzenie. Użytkownik może także wyrazić chęć udziału w takim wydarzeniu, a także się na nie zagłosić.
Moduł ankiet i głosowań – uwierzytelniony użytkownik ma możliwość oddania głosu w ankiecie lub głosowaniu, które ustanawia organizator (administrator). Ankieta lub głosowanie może być kierowane do określonej grupy użytkowników. Funkcja może mieć zastosowanie w konkursach, ewaluacji szkoleń, spotkań, mierzenia efektów.
Moduł zgłoszeń na wydarzenie – uwierzytelniony użytkownik dostanie możliwość zapisania się na wydarzenie ustawione przez administratora. W określonym czasie poprzedzającym wydarzenie, użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie. Będzie miał możliwość potwierdzenia, bądź odrzucenia. Po potwierdzeniu użytkownikowi zostanie wygenerowany kod QR, który może okazać organizatorowi przy wejściu na wydarzenie (np. konkurs lub koncert). Będzie to rodzaj biletu wstępu. Organizator po zeskanowaniu sprawdza, czy użytkownik istnieje w bazie. Jednocześnie potwierdza jego obecność na danym wydarzeniu.
Moduł konkursów – administrator za pomocą modułu ankiet i głosowań w module konkursów ma narzędzia, które umożliwiają organizację zadań do wykonania, konkursów, zabaw turniejowych, testów wiedzy. Może uwierzytelnić użytkownika, zebrać odpowiedzi, a także automatycznie powiadomić o osiągniętym wyniku. W module konkursów wykorzystany będzie także skaner kodów QR, który umożliwi przeprowadzenie gier terenowych i zabaw, które będą polegały na dojściu do konkretnych punktów w terenie.

Aplikacja działa na smartfonach w systemach opartych na Android i iOS

Aby pobrać aplikacje przejdź do strony https://dobra.app/ lub kliknij w poniższy odnośnik “Home”.

Home